10K White Gold Polished Genuine Rhodolite Garnet Birthstone Ring