10K White Gold Wg Polished Genuine Diamond/Rhodolite Garnet Birthstone Ring